Usein kysytyt kysymykset

Jos et löydä vastausta kysymykseesi alta, ota meihin yhteyttä – autamme mielellämme!

Mitä tietoja Northboundin päättäjätietokannassa on?

Northboundin tietokantaa rikastetaan ja päivitetään systemaattisesti, jotta sieltä löytyisi kaikkien yli 1M€ vaihtavien, suomalaisten osakeyhtiöiden keskeisimmät päättäjätiedot. Tietokannan ajantasaisuudesta pidämme huolta manuaalisella työllä. Prospektoimme myös alle 1M€ vaihtavien yritysten päättäjätietoja ja tietokannastamme löytyy myös näitä.

Miten kohderyhmälistat luodaan?

Northboundin tietokanta pitää sisällään kaikkien suomalaisten osakeyhtiöiden sekä kuntien, isoimpien järjestöjen ja säätiöiden ajantasaiset perustiedot. Tietokantamme päättäjätietojen ajantasaisuudesta huolehtii inhimillinen prospektointi. Rajaamme luotavia kohderyhmälistoja oman tietokantamme lisäksi myös yhteistyökumppanimme Vainun tarjoamien suodattimien avulla. Mahdollisia rajaavia tekijöitä on näin ollen yli 100, ja käymme aloituksen yhteydessä läpi, mitkä niistä ovat hyödyllisiä kyseisen projektin kohderyhmälistojen luomisessa.

Miten prospektointityö tapahtuu?

Prospektoinnissa tuotannon työntekijämme vierailevat esimerkiksi yritysten nettisivuilla ja muissa julkisesti saatavilla olevissa kanavissa etsimässä todellisia yhteystietoja. Kaikki yhteystietomme pitää olla löydettävissä julkisista lähteistä emmekä koskaan arvaile vastaanottajien osoitteita. Luokittelemme päättäjät prospektoinnin yhteydessä sen mukaan, mistä asioista he päättävät, ja näiden luokittelujen avulla pystymme kontaktoimaan halutut päättäjät tittelistä riippumatta.

Miten palvelussanne on huomioitu GDPR?

Organisaatiossa päättävässä asemassa olevia henkilöitä on luvallista lähestyä niin sanotun oikeutetun edun perusteella ilman erillistä ennakkolupaa. Oikeutettu etu tuodaan esille laissa sähköisen viestinnän palveluista toteaa tämän, eikä esimerkiksi GDPR tuonut tähän muutoksia. Edellä mainittu laki löytyy Finlexistä pykälästä 202 sekä EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta artiklan 6. kohdalta. Jotta oikeutettu etu pätee, tulee voida olettaa, että kontaktoitava yritys ja päättäjä ovat relevantteja tarjottavan tuotteen tai palvelun osalta. Tämän vuoksi Norhtboundilla panostetaankin paljon prospektointiin, jotta kampanjoissa lähestytään valideja yrityksiä ja päättäjiä.

Mitä Northboundin palvelu maksaa?

Palvelumme on kuukausihinnoiteltu. Hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä ovat kontaktoitavan markkinan laajuus ja tuettavien myyjien lukumäärä. Hintamme alkavat 1800 € kuukausihinnasta. Myyjämme antavat mieluusti tilanteeseenne sopivan tarjouksen.

Minkälaisia toimialakohtaisia eroavaisuuksia kampanjoiden tuloksissa on?

Keskimääräiset sähköpostikampanjoiden tulokset asettuvat seuraavanlaisesti: avausprosentti 60 %, vastausprosentti 40 % ja liidiprosentti 10 %. Toimialakohtaista vaihtelua kuitenkin luonnollisesti on. Myyjiltämme voi kysyä tarkemmin eri toimialojen keskimääräisistä tuloksista.

Kuinka nopeasti yhteistyö ja palvelu saadaan käyntiin?

Aloitamme sähköpostikampanjoiden aktiivisen operoinnin keskimäärin 2–2,5 viikkoa aloituspalaverin jälkeen. Aikataulu kuitenkin sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa. Asiakkaillamme on myös itsellään mahdollisuus vaikuttaa aikatauluun esimerkiksi antamalla kommenttinsa sisältöihin ja kohderyhmiin nopeasti.

Kuinka kauan kontaktointikampanjat kestävät?

Yleisesti ottaen kampanjoiden kesto riippuu täysin kohderyhmän koosta ja siitä, minkä verran resurssia (tuettavien myyjien määrä, budjetti) on mahdollista irroittaa meidän palvelun piiriin. Tyypillisesti asiakkaidemme kampanjat operoidaan kuukausittaisella tekemisellä joko toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella kahden kuukauden irtisanomisajalla tai 6–12 kuukauden määräaikaisella sopimuksella, jonka pohjalla on selkeä suunnitelma. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme pitkäaikainen kumppani ja esimerkiksi pisin asiakassuhteemme on nyt kestänyt jo yli kaksi ja puoli vuotta. 

Myyjiltämme voit kysyä erilaisista mahdollisuuksista jättämällä yhteydenottopyynnön.

 

Kuinka palvelun piirissä olevien myyjien perehdytys hoituu?

Pidämme aina huolta, että asiakkaidemme myyjät tietävät tarkalleen, miten palvelumme toimii käytännössä, ja miten se heidän työssään näkyy. Mikäli myyjät eivät ole mukana aloituspalaverissa, soitamme heille ennen kampanjan alkamista, jotta voimme olla varmoja olevamme samalla sivulla. Samalla pyrimme kertomaan myyjille parhaat vinkit, miten erilaisista saaduista liideistä saadaan paras hyöty irti.

Kuinka myyntikontaktoinnin kanavat valitaan?

Teemme kontaktointia pääosin sähköpostitse ja puhelimitse. Kampanjoihin voidaan yhdistää myös tekstiviesti- tai LinkedIn-kontaktointia.

Kampanjoinnin kanavat valitsemme kontaktoitavan kohderyhmän mukaan ja pyrimme luomaan sellaisen kanavien yhdistelmän, jolla pystymme tavoittamaan päättäjät mahdollisimman tehokkaasti.

Myös toivottujen keskustelunavausten laatu vaikuttaa kanavavalikoimaan: Lisäämällä puhelinkontaktoinnin sähköpostikampanjoiden perään pystymme jalostamaan keskustelunavauksia pidemmälle.

Kuinka kampanjoiden viestisisällöt ja soittokäsikirjoitukset luodaan?

Sähköpostikampanjoiden viestisisällöt sekä soittokäsikirjoitukset luodaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Otamme kaikki asiakkaan ideat kampanjakulmiin ja sisältöihin huomioon, ja pyrimme toteuttamaan niitä mahdollisuuksien mukaan. Sisältöjen kirjoittamisesta vastaa Northbound, mutta ne hiotaan kuntoon yhteistyössä. Sisältöjä varten aloituspalaverissa keskustellaan kohderyhmistä, kontaktoinnin kärjistä sekä muun muassa halutusta call to actionista (toimintakehotus, esimerkiksi etätapaamisen sopiminen). Sähköpostikampanjoita voimme luoda, ja usein luommekin, useamman kuin yhden erilaisia kohderyhmiä tai lähestymiskulmia varten. Myös soittokäsikirjoitukset personoidaan tilanteen sekä kohderyhmän mukaan.

Minkälaisia keskustelunavauksia / liidejä palvelumme avulla syntyy?

Saamamme positiiviset vastaukset välitämme eteenpäin asiakkaidemme myyjien esitettäväksi ja he jatkavat myyntiä oman prosessinsa mukaan. Positiiviset vastaukset olemme jaotelleet seuraaviin kategorioihin:

  • tarjouspyyntö
  • tapaamis- tai soittopyyntö
  • oikean ostoikkunan ilmoittaminen
  • oikean henkilön osoitus organisaatiosta
  • muu positiivinen vastaus

Puhelinkampanjoinnin avulla voimme jalostaa esimerkiksi oikean henkilön osoituksia tapaamisiksi, jotta asiakkaidemme myyjät saavat työstöön halutunlaisia keskustelunavauksia.
 

Miten raportoimme palvelumme aikana?

Kampanjoiden aikana raportoimme asiakkaidemme suuntaan aktiivisesti sekä teemme kampanjoihin liittyvää A/B- testausta parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Tuotamme viikoittain dataan perustuvaa raportointia kampanjoiden tilasta. Raportti kertoo esimerkiksi millaisia vastauksia olemme saaneet edeltävällä viikolla. Kerran kuukaudessa asiakkaamme saavat laajemman ja enemmän analyysia sisältävän raportin. Tällä raportilla esittelemme kuluneen kuukauden avainluvut sekä analysoimme niin sisältöjen kuin esimerkiksi kohderyhmän toimivuutta. Ensimmäisen kuukausiraportin käymme aina yhdessä asiakkaan kanssa läpi, jotta raportin luvut ja kuviot eivät jää epäselviksi. Datan pohjalta teemme myös muutoksia ja kehitämme yhteistyötä eteenpäin.

Kuka omistaa kampanjoinnista syntyvän datan?

Kaikki kampanjoinnista saatava data on asiakkaamme omaisuutta. Asiakkaamme saa nähtäville esimerkiksi listat kampanjoihin tulleiden vastausten luokittelusta sekä vastanneista yrityksistä, sekä kampanjoissa kylmäksi jääneet yritykset päättäjätietoineen vaikkapa soittolistaksi.

Kuinka kampanjoista saatavaa dataa siirretään?

Sähköpostikampanjoista saatu data on pääosin mahdollista tuoda päämiehen CRM-järjestelmiin sähköposti-integraatiolla. Mahdollista on myös tuoda järjestelmiin esimerkiksi kaikki saadut vastaukset tai vain kaikki positiiviset vastaukset. Toistaiseksi nämä ovat täyttäneet tarpeet hyvin, eikä meidän ole tarvinnut rakentaa suoria rajapintoja ja kalliita integraatioita Northboundin ja asiakkaan ohjelmistojen välille. 

Sähköposti-integraation lisäksi asiakkaamme saavat tiedot kontaktoiduista, vastanneista ja/tai liidatuista yrityksistä listamuodossa. Suurimpaan osaan CRM:stä pystyy lisäämään dataa .csv-tiedoston muodossa, joten listat on mahdollista ajaa sellaisenaan järjestelmään. 

Meidän on mahdollista syöttää keskustelunavauksia myös suoraan asiakkaidemme järjestelmiin, esimerkiksi CRM:n päälle rakennetun lomakkeen kautta. Esimerkiksi Salesforce, Hubspot ja  Pipedrive onnistuvat helposti.