Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet Northbound Oy:n ylläpitämissä henkilötietorekistereissä sekä miten rekistereiden sisältämiä tietoja tarkemmin käsitellään.

Sisältö:

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
 2. Henkilötietojen käsittely Northbound Oy asiakasrekisterissä
 3. Henkilötietojen käsittely Northbound Oy päättäjärekisterissä
 4. Oikeutesi rekisteröitynä

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Northbound Oy (Y-tunnus 2867077-8)
Ylistönmäentie 24
40500 Jyväskylä

Kontaktihenkilö: jere.kattelus@northbound.fi
Tietosuojavastaava: tietosuoja@finnchat.com

2. Northbound Oy asiakasrekisteri

Henkilörekisteri muodostuu Northbound Oy:n asiakasyritysten yhteyshenkilöiden henkilötiedoista.

Rekisterissä käsiteltävät tiedot:

 • Yhteystiedot (nimi, tehtävä ja asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero),
 • Työnantajayrityksen tiedot (nimi, paikkakunta),
 • Toimeksiantoja ja niiden hoitoa koskevat tiedot
 • IP-osoite

Käsittelyn tarkoitus ja peruste:

Asiakkuuksien ylläpito ja laskutus, B2B -suoramarkkinointipalvelun tuotanto asiakkaille perustuen asiakassuhteeseen sekä uusasiakashankinta perustuen rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Tietojen luovutus:

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Rekisterinpitäjän käytössä. Tietoja ei luovuteta kolmannen osapuolen käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Rekisterinpitäjä käyttää myös alikäsittelijöitä henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen käsittelystä on allekirjoitettu käsittelysopimukset kaikkien alikäsittelijöidemme kohdalla.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana, Northbound.fi -verkkosivua tai muita Northbound Oy:n palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

Henkilötietojen säilytyspaikka:

Henkilötietoja säilytetään EU/EEA:n sisäpuolella sekä ulkopuolella Euroopan komission määrittämien riittävän tietosuojan maissa. Yhdysvaltojen osalta siirtotie on suojattu Euroopan kommission hyväksymällä Standard Contractual Clauses (SCC) -käytännöllä.

Rekisterin suojaus:

Vain nimetyillä henkilöillä on pääsy rekisterin tietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Kaikki työntekijät joilla henkilötietoihin on pääsy ovat sitoutuneet salassapitosopimuksiin.

3. Northbound Oy päättäjärekisteri

Northbound Oy tallentaa yritystietokantaansa yritysten sekä näiden päättäjien tietoja. Henkilörekisteri muodostuu yritystietokannan sisältämistä henkilötiedoista.

Rekisterissä käsiteltävät tiedot:

 • Yhteystiedot (nimi, tehtävä ja asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero),
 • Työnantajayrityksen tiedot (nimi, paikkakunta, julkiset taloudelliset tiedot),
 • Markkinointiluvat ja kiellot

Käsittelyn tarkoitus & peruste:

Northbound Oy:n palveluihin liittyvien asiakassuhteiden luominen ja ylläpito sekä Northbound Oy:n yritysasiakkailleen tarjoamien palveluiden toteutus. Käsittely perustuu sekä rekisterinpitäjän että kolmansien osapuolien oikeutettuun etuun. Rekisteröity voi kohtuudella odottaa käsittelyä hänen työtehtävänsä perusteella ja rekisteriin tallennetut tiedot eivät muodosta erityistä riskiä rekisteröidyn yksityisyydensuojalle.

Tietojen luovutus:

Rekisteristä luovutetaan tietoja Northbound Oy:n asiakasyrityksille rekisteröidyn työtehtäviin kuuluvaa markkinointia tai muuta asiakasviestintää varten. Rekisterinpitäjä käyttää myös alikäsittelijöitä henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen käsittelystä on allekirjoitettu käsittelysopimukset kaikkien alikäsittelijöidemme kohdalla.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn työnantajayrityksen verkkosivuilta tai suoraan rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen säilytyspaikka:

Henkilötietoja säilytetään EU/EEA:n sisäpuolella sekä ulkopuolella Euroopan komission määrittämien riittävän tietosuojan maissa. Yhdysvaltojen osalta siirtotie on suojattu Euroopan kommission hyväksymällä Standard Contractual Clauses (SCC) -käytännöllä.

Rekisterin suojaus:

Vain nimetyillä henkilöillä on pääsy rekisterin tietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Kaikki työntekijät joilla henkilötietoihin on pääsy ovat sitoutuneet salassapitosopimuksiin.

4. Oikeutesi rekisteröitynä

Rekisteröitynä sinulla on oikeus:

 • Vastustaa tietojesi käyttämistä sähköiseen suoramarkkinointiin uutiskirjeessä tai muussa sähköisessä viestissä olevan tilauksen peruutuslinkin avulla tai yhteydenotolla tietosuojavastaavaamme
 • Tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu sekä vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään itseäsi koskevia tietoja rekisteristä
 • Vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista
 • Pyytää tietojesi poistamista tai tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen
 • Oikeus olla joutumatta sellaisen automatisoidun päätöksen eli profiloinnin kohteeksi, jolla on rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai näihin rinnastettavia, merkittäviä vaikutuksia
 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu)

Mikäli haluaisit käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä tai aiheesta olisi kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteeseen jere.kattelus@northbound.fi tai tietosuojavastaavaamme: tietosuoja@finnchat.com