Ennustettavuuteen ja skaalautuvuuteen pyrkivässä outbound-myynnin prosessissa yksi olennainen osa on systemaattinen markkinan läpikäyminen. Tämä taas osaltaan perustuu suuriin kontaktointimääriin. Kontaktilistojen koko kasvaa, mitä isompi kohderyhmä on, ja mitä...

Lue lisää