Tehokas apu myyjien ajankäyttöön

Etusivu » Asiakaskokemuksia » Tehokas apu myyjien ajankäyttöön

Systemaattisesta outboundista saatiin Sillalla tehokas apu myyjien ajankäyttöön sekä uuden kohderyhmän valloittamiseen.

Northboundin palvelu otettiin Sillalle avuksi myynnin resurssien lisäämiseksi. Kylmäkontaktointia haluttiin tehdä entistä aktiivisemmin, sillä Silta oli juuri lanseerannut uuden tuotteen uutta kohderyhmää varten. Uudessa keskisuurten yritysten kohderyhmässä massaa riittää, eikä myyntiputkessa ollut vielä juurikaan volyymiä.

“On hyvä ymmärtää, miten paljon myyjän kallista aikaa kuluu ensikontaktointiin. Meidän markkinointimme tekee hyvää työtä ja saamme hyvin inbound-liidejä, mutta kyllä meidän pitää olla itse myös aktiivisia potentiaalisten asiakkaiden suuntaan. Ajattelimme, että tässä kohtaa nopein ja isoimman massan tavoittava tapa on sähköpostilähestyminen”, kertoo Sillan myyntijohtaja Janne Knuutinen.

Samoihin aikoihin uuden palvelun lanseerauksen kanssa, Sillalle palkattiin myös vahvistusta myyntitiimiin. Uuden henkilöstön perehdyttäminen vaatii luonnollisesti aikaa ja opettelemista, ja Knuutinen kokeekin, että Northboundin palvelu mahdollisti tänäkin aikana jatkuvan potentiaalisten asiakkaiden kontaktoinnin.

Liidejä tulee kuin tarjottimella

Sillan myyjät hoitavat osittain hybridiroolia nykyasiakkaiden hoitamisen sekä uusasiakashankinnan välillä. Northboundin palvelu on auttanut työn tasapainottamisessa näiden tehtävien välillä.

“Uusmyynnissä säilyy positiivinen vire koko ajan, kun taustalla tapahtuu. Tämä tuo balanssia, sillä uusasiakashankintaan tulee käytettyä tasaisemmin aikaa, kun liidejä tulee jatkuvasti.”

Tuloksiin Sillan päässä on oltu tyytyväisiä ja kaiken kaikkiaan Northbound pääsi jopa yllättämään positiivisesti. Erityisen innoissaan tasaisesta liidivirrasta ovat olleet myyjät.

“Myyjät ovat kiitelleet, että liidejä tulee kuin tarjottimella, eikä kylmäkontaktoinnin eteen tarvitse käyttää kohtuuttoman paljon aikaa”, Knuutinen kertoo. 

Northboundin palvelu on ollut tehokas tulosten lisäksi kustannustenkin valossa.

“Kohderyhmä on ollut laaja ja sen tavoittamiseen olisi muuten mennyt todella paljon aikaa, joten kyllä tämä on ollut kustannustehokasta”, Knuutinen jatkaa.

Avointa haasteiden ratkomista

Suurien massojen kontaktoinnissa haasteita mahtuu matkalle. Knuutinen toteaa, että tuloksiin nähden Northbound-yhteistyön aikana haasteiden suhteen olemme päässeet vähällä, ja pienet mutkat matkassa on hoidettu hyvin.

“Virheitä sattuu aina, mutta Northbound on suhtautunut niihin kehittävästi. Northboundilla on halu ratkaista haasteet ja mennä eteenpäin, eikä peitellä niitä. Arvostan tätä avoimuutta ja rehellisyyttä. Kaiken kaikkiaan Northboundin kanssa on mukava hoitaa asioita”, Knuutinen sanoo.

Niille, ketkä arvostavat myyjiensä aikaa

Knuutinen kokee, että Northbound on Sillalle hyvä kumppani, koska Silta toimii koko Suomessa ja potentiaalisia asiakkaita on paljon. Myös uusien tuotteiden tai konseptien lanseeraamisessa Knuutinen kokee palvelun olevan erinomainen.

“Northboundin palvelu sopii niille, jotka arvostavat myyjiensä aikaa ja käyttävät heidän aikansa mieluummin laadukkaaseen myyntiprosessiin. Myyjillä on enemmän hinkua vääntää kauppaa ja ratkoa asiakkaiden ongelmia, kuin koittaa saada yhteyksiä kylmiin yrityksiin.”