Kohdentamisella laadukkaita keskusteluja ja uutta ymmärrystä kohderyhmästä

Etusivu » Asiakaskokemuksia » Kohdentamisella laadukkaita keskusteluja ja uutta ymmärrystä kohderyhmästä

“Me etsitään jatkuvasti uusia tapoja ottaa yhteyttä mahdollisiin asiakkaisiin, ja meillä on kiinnostus kokeilla aina uusia juttuja.”

Wunderdogin Business Developer Mikael Antila kertoo, että Northboundin palvelulla haettiin tukea uusien potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen, kun oma aika ei tuntunut riittävän uusasiakashankinnan riittävään priorisointiin.

“Kylmäkontaktointia on siis tehty, mutta se on ollu ehkä enemmän sellasta täsmäiskua. Jokaisella kontaktilla ollut selkä syy, miksi juuri tiettyyn firmaan ollaan yhteydessä”, kertoo Antila, jonka työnkuvaan uusasiakashankinta isolta osin kuuluu.

Uusasiakashankinnan systemaattisuuden ja jatkuvuuden tueksi on Wunderdogilla haluttu testailla erilaisia tukitoimia. Aiemmin yritys on tehnyt yhteistyötä myös kylmäsoittoja tekevän kumppanin kanssa. Northboundin kohdalla haluttiin kokeilla toisenlaista tapaa tekemiseen.

Kohdentaminen kylmäsähköpostin etuna

Mikael Antila näkee kylmäsoittoon verrattuna sähköpostilähestymisen vahvuutena keskustelun helpon tallentamisen ja jatkamisen.

“Ehkä isoin ero on se, että sähköpostista puheluun verrattuna jää jokin jälki, josta on helppo jatkaa sitä keskustelua, kun liidi tulee sähköpostiin. Ei ole kysymysmerkkiä, mitä on aiemmin puhuttu.”

Toiseksi sähköpostikampanjoiden eduksi Antila nostaa kohderyhmien testaamisen ja kohdennetut kampanjat. 

“Kun halutaan valita joku kohderyhmä, viestillä saa paremman käsityksen, miten se valittu kulma ja kohderyhmä toimii. Sähköpostilla on aina sama lähestyminen, kun taas yksittäisten puheluiden välillä on vaihtelua.“

Mikael Antila kokee, että Northboundin palvelun mahdollistama kampanjoiden kohdentaminen antaa uudenlaisia mahdollisuuksia verrattuna esimerkiksi buukkauspalveluihin ja suosittelee Northboundin palvelua kaikille, joille uusasiakashankinta ja sen kehittäminen on tärkeää.

“Jos kokee, että uusasiakashankinta on tärkeää, siihen halutaan panostaa ja on lisäksi kokeilunhaluinen, kannattaa testata myös kylmäsähköpostia”, tiivistää Antila.

Hyötyä pitkällä tähtäimellä

Northboundin kautta Mikael Antila on saanut työpöydälleen monia hyviä keskusteluja. Kampanjoista saadut keskustelunavaukset ovat pitäneet miehen kiireisenä ja omaa ensikontaktointia on saanut arjessa hieman vähentää.

“Kampanjat ovat tuoneet enemmän lämpimiä liidejä ja enemmän tekemistä sitä kautta. Moni saatu kontakti ei aina heti johtanut jatkotoimenpiteisiin, mutta saadut liidit ovat sellaisia, mihin minun pitää palata myöhemmin. Näen, että hyöty tulee sieltä pitkällä tähtäimellä, vaikka liidit eivät heti johtaisi kauppaan. Kaikkiaan olen tyytyväinen, että saimme avattua hyviä keskusteluja.”

Joustavuutta ja ratkaisukykyä

Mikael Antila ei ollut alusta asti yhteistyössä mukana, vaan nappasi viestikapulan kollegaltaan hieman aloituksen jälkeen. Erityisesti tässä vaiheessa Northboundin päästä tehty raportointi auttoi pääsemään kyytiin.

“Ihan aluksi raportoinnista oli erityisen paljon hyötyä. Se antoi yleiskuvan, mitä on tehty ja missä ollaan menossa.“

Yhteistyötä Northboundin kanssa Antila kuvailee kokonaisuudessaan helpoksi ja yhteydenpitoa sujuvaksi. 

“Northboundin suunnasta on ollut hyvää joustavuutta ja ratkaisukykyä. Jos meillä on meidän päässä haasteita, Northboundilta on autettu viemään kampanjaa eteenpäin.”